VietnameseEnglish

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

 • CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

  Công ty Cổ phần Nam Thanh Sài Gòn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
  Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
  Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Công ty Cổ phần Nam Thanh Sài Gòn thu thập bao gồm:

  Chi tiết