VietnameseEnglish

Công ty CP Nam Thanh Sài Gòn tài trợ chương trình Đi bộ Từ thiện Lawrence S.Ting lần 12-2017

Thứ Bảy ngày 07/01/2017, Công ty Cổ phần Nam Thanh Sài Gòn đồng hành cùng Chương trình Đi bộ Từ thiện Lawrence S.Ting Lần thứ 12-2017.