VietnameseEnglish

Quy Định Chung

  • Quy Định Chung

    Quy Định Chung

    Thanh toán: Khách hàng thanh toán ngay khi nhận được hàng từ nhân viên kinh doanh, hoặc thanh toán theo hợp đồng. Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết

    Chi tiết