VietnameseEnglish

Thiết Kế

  • Tư Vấn Thiết Kế

    Tư Vấn Thiết Kế

    Cần Tài liệu kỹ thuật các phần mềm tính tải, nhiệt, hệ thống lạnh, thông gió và công nghệ mới để thiết kế cho phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và phương án tối ưu.

    Chi tiết